Om oss

Crisis Leadership Group er et relativt nystartet firma med hovedfokus på kriseledelse, krisehåndtering og konflikthåndtering for ledere og ledergrupper.

Firmaet består av 2 partnere; Tor Rune Raabye og Frode Dale. Vi har bygget et meget stort kompetansenettverk som vi vil spille på alt ettersom hva kundene ønsker å oppnå.

Tor Rune Raabye

Tor Rune Raabye er tidligere generalmajor i Hæren med mer enn 35 års praktisk ledererfaring kombinert med teoretisk ledelse- og lederskapsutdanning fra inn- og utland.


Han har ledet alt fra seg selv til å være sjef for 45 000 Heimevernssoldater. I egenskap av sistnevnte har han vært en del av Forsvarssjefens toppledergruppe i fire år. I tillegg har han også bakgrunn fra Forsvarsdepartementet med lederansvar for beredskap og strategisk operativ planlegging.

Raabye har sin utdanning fra Hærens Krigsskole, landets eldste lederutdanningsinstitusjon, og fra USA, UK og Italia. Han har en mastergrad i strategi fra USMC University, USA.

Han har mangeårig dyp og bred kompetanse innen krise- og beredskaps-planlegging, kriseledelse og krisehåndtering på så vel laveste som på det strategisk nivå.

Som tidligere sjef for Hans Majestet Kongens Garde og senere som sjef for Heimevernet har han omfattende innsikt i beredskaps- og krisesamarbeidet mellom sivilsamfunnet og forsvarssektoren (totalforsvaret), herunder spesielt med politiet.

Han har vært prosjektleder for så vel store NATO-øvelser som mindre krise- og beredskapsøvelser.

Raabye har også egen personlig toppledermentor- og lederforbedringsvirksomhet gjennom ENK Raabye Strategic Leadership Consulting. (www.raabyestratledcons.no)

Se for øvrig egen profil på Linkedin for detaljer

Frode Dale

Frode Dale har jobbet som selvstendig konsulent i eget firma siden 1998. Før det var han i Forsvaret og avsluttet sin karriere som major og fagansvarlig for leder- og organisasjonsutvikling i Hæren. Han har krigsskolebakgrunn og har i tillegg en mastergrad i ledelse fra BI.


Han har planlagt og gjennomført flere hundre lederutviklingsprogrammer og ledertreningskurs.

Hans spisskompetanse er lederskifter, førstegangsledelse og innfasing av nye ledere uansett nivå. Han har skrevet to fagbøker knyttet til tematikken. En av dem: «På randen av ledelse – en veiviser i førstegangsledelse» har solgt nærmere 18 000 eksemplarer. Han har også lang erfaring med å være ansvarlig for ulike nettverksgrupper.

I 2018 lanserte Frode Dale rapporten «Ny som toppleder i Norge». Rapporten bygde på 18 dybdeintervjuer av CEO’er. Han er også forfatter av håndbokserien « En leders basiskompetanse» og ansvarlig for kursporteføljen knyttet til denne. Han har lang erfaring i å trene og støtte ledere i blant annet konflikthåndtering og gjennomføring av krevende samtaler. Han har også jobbet med mange ledergrupper og videreutvikling av dem. I den forbindelse har han utviklet et eget konsept for organisatoriske Gruppeutviklingssamtaler (GUTS®).

De siste årene har Dale forberedt og støttet mange ledere knyttet til det å håndtere ulike typer av «hverdagskriser».

Se for øvrig egen profil på Linkedin for detaljer