LUPOS® – Ledelse under Press og Stress


Ledertreningsprogrammet LUPOS® (Ledelse Under Press Og Stress) er ment som et unikt tiltak for ledere som ønsker å få testet ut og trent opp sin individuelle kriselederkompetanse under ulike former for press og stress. Tilsvarende finnes ikke i Norge.


Programmet som består av 3 samlinger på hhv. 3+2+2 dager.

Første samling

- tar for seg hvordan den enkelte deltaker personlig reagerer på og håndterer ulike former for press og stress. 

Andre samling

- vil se nærmere på hvordan en normalt jobber i team og hvordan en opptrer når teamet kommer under press.  Samlingen vil kjøres i samarbeid med fagmiljøer på BI, HINN og forskningsgruppe «Det Uforutsette» (DU) ved Forsvarets høyskole. 

Tredje samling

-vil via krevende øvelser/caser teste ut hvordan den enkelte vil håndtere alt fra det vi kaller «brå hverdagskriser» opp til større og mer omfattende kriser.

Programmet vil være relativt personlig krevende, og for å bli deltaker må en sende inn egen personlig søknad.

Et læringsnettverk vil bli etablert etter programmet og deltakerne vil bli invitert til en oppfølgingsdag ca. 6 måneder etter avsluttet program. 

Gjennomføring - senhøsten 2019. 

---> Ta kontakt for mer informasjon eller be om et uforpliktende møte - post@clgroup.no