Kriseledelse Basic©


Dette dagskurset tar for seg hvordan ledere kan identifisere ulike typer av kriser, hvordan forberede seg gjennom systematisk planlegging og trening, hvordan håndtere krisene når de oppstår/inntreffer og hvordan lære av krisehåndteringen både underveis og i etterkant (evalu-læring)

---> Ta kontakt for mer informasjon eller be om et uforpliktende møte - post@clgroup.no