Kriseledelse Advanced©


Dette 2-dagerskurset er en fortsettelse av «Basic»-kurset og forutsetter at en har gjennomført det. Deltakerne vil få prøvd seg på å håndtere større og mer komplekse krisesituasjoner og -prosesser. De vil også få prøvd seg i ulike roller i både formelle krisestaber og i ledergrupper i «krisestab-modus». Vi vil også fokusere på beslutningsprosesser og dømmekraft under press og stress, samt hvordan gjennomføre debrief og støttesamtaler.

---> Ta kontakt for mer informasjon eller be om et uforpliktende møte - post@clgroup.no


 
 

© Copyright CL Group.no