Konflikthåndtering Advanced©


Etter kurset vil deltakerne være bedre forberedt på å møte og håndtere konflikter og krevende samtaler på en mer bevist og kyndig måte.
Målgruppe

Ledere på alle nivå, samt ledergrupper og team.

Innhold

I dette 2-dagerskurset vil vi fortsette prosessen(e) fra Konflikthåndtering Basic©. Vi vil nå gå mer fra begrep (bevisstgjøring) til grep (handlingskompetanse).
Gjennom ulike øvelser, tester, oppgaver og spesifikke utfordringer vil vi jobbe med å tilføre deltakerne både ferdigheter og holdninger knyttet til det å forebygge og håndtere ulike typer av konflikter/ konfliktsituasjoner.

Kursformen

På dette kurset vil deltakerne få prøve seg mer i praksis og vi vil trene på hvordan håndtere reelle konfliktsituasjoner. Der vi ikke jobber med pre-definerte rollespill/tilsvarende. Vi ønsker å få frem reelle responser på reelle «her- og nå-utfordringer».

Utdelt materiale
  • Håndboken « Lederen som konflikthåndterer», De Gode Hjelperne.
  • Håndboken « En leders kommunikasjonskompetanse», De Gode Hjelperne.
  • Håndboken « Lederen som veileder og vanskelige samtaler», De Gode Hjelperne.
  • Boken «Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet», Gyldendal Akademisk.
  • Konfliktstiltest med veiledning.
  • Personlig preferansetest med hefter og veiledning.

---> Ta kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende samtale - post@clgroup.no