Konflikthåndtering Basic©


Etter dette en-dags-kurset vil deltakerne ha økt den enkeltes bevissthet knyttet til å forebygge, oppdage, håndtere og løse ulik typer av konflikter.

Målgruppe

Ledere på alle nivåer, samt ledergrupper og ulike team.

Innhold
 • Meg og mine konflikterfaringer
 • Hva er en konflikt?
 • Hvilke typer av konflikter finnes/oppstår?
 • Hvorfor oppstår konflikter?
 • Konfliktenes 8 U-er
 • Hvordan utvikler konflikter seg?
 • Konfliktresponser og konfliktscript
 • Konflikter og juridiske betraktninger
 • Hvordan håndtere feedback og kritikk ?
 • Hvordan håndtere uenighet ?
 • Hvordan håndtere forskjellighet ?
 • Kommunikasjon og krevende (vanskelige) samtaler
 • Hvordan håndtere ulike konflikter ?
 • Hvordan forebygge konflikter ?
 • Organisasjonskultur(er) og konflikter
 • Konflikter i (leder)grupper og team
 • Lederen som konflikthåndterer, megler eller 3’dje part
 • Rutiner for konflikthåndtering i virksomheter
 • Opplæring og trening i konflikthåndtering for ledere og medarbeidere
 • Hva nå – veien videre ?
 • Evalu-læring

Vi vil forsøke å lære av hverandre, samt se på den forskningen som finnes knyttet til konflikthåndtering og konfliktløsing.

---> Ta kontakt for mer informasjon elleren uforpliktende samtale - post@clgroup.no