Kompetansenettverket

Fra politiet

Anders Snortheimsmoen, sikkerhetsrådgiver og tidligere sjef for politiets beredskapstropp
Morten Østerhaug, Sikkerhetsledelse AS

Fra advokatbransjen

Runar Homble, forfatter og advokat/Homble Olsby advokatfirma

Fra sikkerhetsbransjen

Hans Petter Herland, Bestia AS
Rune Stuvland, Senter for stress og traumepsykologi
Jan Inge Ringsby, Ringsby Rådgivning (prest)
Tommy Fjeldheim, operasjonell rådgiver,Bravura AS
Einar Eliassen, tidligere sikkerhetsinspektør (Safety&Security), Eliassen Risikohåndtering

Fra konsulent- og rådgivningsbransjen

Terje Hofsmarken, Mestringskompetanse AS, Doktorgradstudent
Ole Asbjørn Solberg, Lidmi AS (tidl. AFF og Solstrandprogrammet)
Norwegian Risk Consulting International (NRCI) v/ Arne Corneliussen
S-Consult AS v/Geir Holmenes

Fra akademia

Jan Ketil Arnulf, professor institutt for ledelse og org, HH BI
Thorvald Hærem, førsteamanuensis for ledelse og org, HH BI
Bjørn Tallak Bakken, førsteamanuensis ved avd for øk og ledelsesfag, Høgskolen i Innlandet
Forskningsgruppe «Det Uforutsette» (DU) ved Forsvarets høyskole. 

Operative sikkerhets- og beredskapssjefer

Morten Bjørnenak, Sikkerhetsdirektør, Telia
Herleif Sandbakken, Chief Security Officer, Forskningsrådet

Fagansvarlige ressurspersoner

Roar Thon, fagdirektør sikkerhetskultur, NSM
Anita Vatland, leder for Pårørendealliansen
Egil Arne Knutsen, psykolog
Ann-Kristin Stenersen, sykepleier, MSc UiO, samtaleterapeut.

Teknologibransjen

Storm Jarl Landaasen, Chief Intelligence Officer, Telenor Norge AS

Forsvaret

Jon Reichelt, generalmajor, Sjef Forsvarets Sanitet, psykiater.
Nils Johan Holte, kontreadmiral (R), tidligere sjef for Forsvarets Spesialstyrker. Styreleder Nordic Unmanned
Tor Mjelstad, Oberst og sjef for spesialoperasjonsavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) Bodø. Tidligere nestkommanderende i Forsvarets spesialkommando (FSK) .
Marius Herberg, oberstløytnant FHS, Phd «Det uforutsette»