K2-programmet©

Et holistisk ledertreningsprogram for ledere i Konflikthåndtering og Krisehåndtering.

Rammer
:

2 samlinger á 2 dager, én påfølgende nettverkssamling. 

Innhold:

Samling 1: Konflikthåndtering

 • «De 12 konfliktlovene»
 • «Meg og konflikter»
 • «Konflikter og kommunikasjon"
 • «Konflikter og det juridiske aspektet»
 • «Konfliktforebygging som konflikthåndtering»
 • «De vanskelige, viktige og krevende samtalene"
 • «Meg og vanskelige/krevende samtaler" 
 • «Krevende samtaler og det juridiske/arbeidsrettslige»
 • Oppsummering og evalu-læring

Samling 2: Krisehåndtering

 • Kriseforståelse.
  Om sikkerhetsledelse, sikkerhetskultur, risikoforståelse, risikostyring og beredskapsmentalitet. Fra begrep(teori) til grep(praksis).
 • Meg som person i rollen som krisehåndterer. 
 • Øvelse m/ systematisk evalu-læring. 
 • Kriser: før – under – etter. 
 • Kriseidentifikasjon. 
 • Kriseplanlegging. 
 • Krisehåndtering. 
 • Stress og stressmestring. 
 • Kriseevaluering
 • Om å håndtere aktører som blir berørt av ulike typer av kriser
 • Ledergrupper som krisestab. 
 • «Kriseøvelsen»
 • Avslutning/oppsummering/evalu-læring
Tentative tidspunkter for gjennomføring:

Samling 1: november 2019
Samling 2: januar 2020
Antall deltakere: maks 21 personer - minimum 12. Maks 2 fra en og samme virksomhet.

---> Ta kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende samtale - post@clgroup.no

© Copyright CL Group.no