Sikkerhets- og beredskapskultur


En virksomhet uten en bevisst og samkjørt sikkerhets- og beredskapskultur er en svært sårbar virksomhet. Manglende risikoforståelse og risikoerkjennelse vil gjøre at virksomheten møter kommende kriser med "guarden" nede. Noe som kan - i ytterste konsekvens – føre til katastrofale resultater gjennom mangelfulle og dårlige responser.


For å unngå å bli tatt med "guarden" nede, er det viktig å bygge opp en helhetlig og robust sikkerhets- og beredskapskultur. Denne kulturen går fra topp til bunn og involverer alle ansatte, samt alle potensielt berørte parter utenfor virksomheten.

Vi har utviklet et kartleggingsverktøy basert på 10 hovedsøyler. Vi kan tilby en innledende «temperaturmåler» som avdekker om en er i rød (faretruende), gul (varierende) eller grønn (bærekraftig) kategori. Basert på disse resultatene, gjennomfører vi dybdeintervjuer og workshops med utvalgte aktører. Der vi i en skriftlig rapport oppsummerer og kommer med råd og tips til hva, hvorfor og hvordan en bør jobbe videre med å videreutvikle og forsterke virksomhetens felles sikkerhets- og beredskapskultur.

---> Ta kontakt for mer informasjon eller for et uforpliktende møte - post@clgroup.no