Runes blogg

19 juli 2018

"Alle ser på sjefen !"

Når krisen treffer, enten det er en "hverdagskrise" (se Definisjoner under Tjenester) eller en større krise, tilsier mine over 35 års erfaring som leder at "alle ser på sjefen".

I det ligger det at forventningene til en leder settes aller mest på prøve når situasjonen skifter fra normal til unormal.
Det er når fundamentet for den daglige "trygge" virksomhet begynner å gynge og sprekke opp, presset øker og stressnivået eskalerer blant ansatte, mellom- og lavere ledere at topplederen må stå frem. Måten vedkommende står frem på vil kunne være sjelsettende for virksomhetens fremtid. Både økonomisk, kulturelt og organisatorisk. Og ikke minst for lederens egen troverdighet og tillit.
Så er det slik at både ledergruppen og styret har sin roller i det å stå frem med evne til ledelse og lederskap i slike situasjoner. Den kommunikasjon og ansvarsfordeling som da er mellom disse kan og skal ikke være improvisasjonskunst, men krever målrettet trening og øving.

CL Group bruker en forkortelse og logikk som vi kaller DUOK®. Forkortelsen står for Drift, Utvikling, Omstilling og Kriseledelse. Vi oppfatter at det er en klar sammenheng mellom hvordan virksomhetens "modus operandi" er under drift, utvikling og omstilling og hvordan krisen ledes når den treffer.
Fra vårt ståsted henger god ledelse i betydningen management, godt lederskap i betydningen å håndtere den menneskelige natur for å nå mål, og evne til kriseledelse uløselig sammen.
DUOK® er vårt verktøy for å binde sammen og øke forståelsen for at den som leder, utvikler og omstiller i daglig virksomhet må ha kompetanse og trening i å lede en krise.

Nettopp fordi det sørger for at når alle ser på sjefen så ser de en trygg, kompetent og øvet sjef som står solid plantet ved roretog styrer inn i smult farvann.

Tor Rune Raabye
CEO og partner CL Group

 

© Copyright CL Group.no