Ledertrening


Vårt hovedfokus i CL Group er å bevisstgjøre og trene ledere til å håndtere kriser og konflikter. Som er noe annet enn å trene ledere i å kunne fylle rollen som leder for primært daglig drift. 


Vi tilbyr også kompetanseheving for ledere på alle nivåer knyttet til det vi kaller for en leders basiskompetanse. Dette er et konsept Frode Dale har utviklet basert på 20 års erfaring som både ledelsesrådgiver og forfatter. De ulike kursene og programmene kan etter avtale også kjøres sammen med eller i regi av interne konsulenter/rådgivere.

For mer informasjon om konseptet: http://www.lederbasiskompetanse.no/

---> Ta kontakt for mer informasjon eller for et uforpliktende møte - post@clgroup.no