Lederstøtte


Mange ledere etterspør støtte via profesjonelle samtalepartnere. Det være seg mentorer, spesialkonsulenter, rådgivere, psykologer. Ulike behov fordrer ulike kompetanse.


Her kan vi tilby målrettet lederstøtte alt ettersom hva den enkelte leder ønsker og trenger.

---> Ta kontakt for mer informasjon eller for et uforpliktende møte - post@clgroup.no