Konflikthåndtering


En omfattende leder-undersøkelse tidlig på 2000-tallet viste at 60 % av lederne ikke følte at de klarte å fange opp og ta tak i konflikter på en god måte. 74 % av lederne i AFF sin siste leder-undersøkelse (2011) hadde dette som sitt høyeste kompetanseønske.


I en nylig gjennomført undersøkelse i regi av det svenske ledelsesbladet Chef, var «konflikträdsla»» det medarbeiderne rapporterte som ledernes største svakhet. Manglende evne og vilje til å håndtere (tåle) kritikk kom opp som nummer tre på listen over svakheter.

Våre tilbud

Vi kan tilby individuell veiledning, konkret konfliktmekling på individ eller gruppenivå, kursing og trening av ledere og ledergrupper og jobbing med å etablere en sunn organisasjonskultur med hovedfokus på ytringsklima, uenighetstoleranse, meningsbryting og tvetydighetstoleranse.

Vi har også utviklet flere kurs og programmer.

---> Ta kontakt for mer informasjon eller for et uforpliktende møte - post@clgroup.no