Feedback fra kunder

Foredrag om kriser og kriseledelse for ansatte og ledere i Nedre Romerike Vann og Avløp IKS

1. november 2018