Crisis Leadership Group har hovedfokus på kriseledelse, krisehåndtering og konflikthåndtering for ledere, ledergrupper og styrer.
Vår ambisjon er å være den foretrukne kompetansepartneren i Norge innen våre fagområder.

Våre tjenester

Sikkerhets- og beredskapskultur

Kartlegging og rapportering om virksomhetens nåværende sikkerhets- og beredskapskultur (temperaturmåler) 

Kriseledelse Basic ©

Grunnleggende gjennomgang av primært Kriseledelseshjulet©.

Kriseledelse Advanced ©

Videreføring av Kriseledelse Basic og trening på utvalgte krisescenario.

LUPOS®-programmet

Bevisstgjøring og trening av ledere under eller i ulike former for press- og stressituasjoner. Fokus er individuell responskapasitet og kollektiv samhandlingskompetanse.

DUOK® Ledergruppeutvikling

Et prosess- og læringsprogradm for ledergrupper som ønsker å jobbe med og forbedre arbeidet med daglig drift, organisatoriske utviklingsprosesser, evne til omstilling og kriseledelse.

Konflikthåndtering

Ulike former for støtte og hjelp knyttet til å forebygge og håndtere ulike former for konflikter.

Konflikthåndtering Basic©

Grunnleggende gjennomgang om hvordan konflikter oppstår, hvordan de håndteres og hvordan de forebygges.

Konflikthåndtering Advanced©

Videreføring av Konfikthåndtering Basic© med hovedfokus på deltagernes konflikthåndteringspotensiale samt trening på ulike former for konfliktkommunikasjon.

K2-programmet©

Et intensivt treningskurs knyttet til Konflikt- og Krisehåndtering (K2)

Lederstøtte

Målrettet lederstøtte alt ettersom hva den enkelte leder ønsker og trenger.

Ledertrening

Kompetanseheving for ledere på alle nivåer knyttet til det vi kaller for en leders basiskompetanse.

Rådgivning

Individuell rådgivning for ledere knyttet til det å håndtere de fleste fasetter innen kriseledelse, krisehåndtering og konflikthåndtering.