”Når du står overfor ulike typer av kriser, så vokser du ikke med oppgavene.

Du synker ned til det treningsnivået du (og dine ledere) har».

 

© Copyright CL Group.no